Aktualizacja planu zajęć

Prosimy grupy im6, ibud6, im6-t, ilzt6-t, ilzt6-s, ip2-msu, ip2-msu-t, ip1-msu-e oraz ip2-msu-e o zapoznanie się z aktualizacją planu zajęć.

Grupa K2-e

Nastąpiła zmiana w planie zajęć. Prosimy o zapoznanie się z aktualizacją.

Egzamin poprawkowy z przedmiotu "Administracja ochrony zdrowia w Polsce" dr B. Krzyczkowski

Egzamin poprawkowy (ostateczny termin) z przedmiotu "Administracja ochrony zdrowia w Polsce" dla grupy ZwOZ zostanie przeprowadzony dnia 08.05.2021 r. o godzinie 11:30 poprzez platformę ClickMeeting. Link dostępu oraz lista kolejności zostaną zamieszczone w czwartek poprzedzający zaliczenie.

Należy dysponować sprzętem wyposażonym w kamerę i mikrofon. 

Wykład on-line 17.04.2021r. „Bezpieczne zakupy w sieci" - wykład realizowany przez przedstawiciela Grupy Allegro

Gdańska Szkoła Wyższa wraz z Programem Nowoczesne Zarządzanie Biznesem organizuje w najbliższą sobotę 17.04.2021r. wykłady on-line obowiązkowy dla studentów grup:

  • ip1-t, ip2-e, ip2, ip2-t, ip2-s, ip7-t, im7-t

Temat: Bezpieczne zakupy w sieci – wykład Allegro
Prowadzący wykład: Mariusz Tokarski - Kierownik Zespołu ds. Współpracy z Organami Ścigania - Ekspert Działu Bezpieczeństwa Allegro.pl

Uwaga grupa K2

Odwołane zostają zajęcia z przedmiotu "Patologie społeczne" dnia 10.04.2021 r. Proszę o zapoznanie się z planem zajęć.

Strony